Kancelaria Adwokacka
Soboń i Szerląg Spółka Partnerska

Specjalizacje

Sprawy cywilne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie praca cywilnego - rzeczowego, zobowiązań oraz spadkowego. Pomoc obejmuje doradztwo na etapie przygotowywania umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach, a także reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

W szczególności oferujemy naszym klientom:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów;
  • prowadzenie spraw w zakresie prawa rzeczowego - ochrona własności i posiadania, zasiedzenie własności, ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy o inne prawa rzeczowe;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań - roszczenia związane z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego - stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku i zachowek.