Kancelaria Adwokacka
Soboń i Szerląg Spółka Partnerska

Specjalizacje

Sprawy karne

Prawnicy Kancelarii prowadzą obronę we wszelkiego rodzaju sprawach karnych, jak też reprezentują w postępowaniach pokrzywdzonych. W szczególności:

  • bronimy oskarżonych w postępowaniach przygotowawczym i sądowym;
  • bronimy skazanych w postępowaniach wykonawczych (rozłożenie zasądzonych kwot na raty, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary);
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczym i sądowym, w szczególności dochodzenie roszczeń.