Kancelaria Adwokacka
Soboń i Szerląg Spółka Partnerska

Specjalizacje

Odszkodowania

Adwokaci Kancelarii reprezentują klientów zarówno w postępowaniach likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń, jak też w postępowaniach sądowych, zarówno cywilnych, jak też karnych, mających na celu ustalenie podmiotu odpowiedzialnego.

W ramach prowadzonych spraw występujemy o:

  • odszkodowania za wypadki drogowe i czyny niedozwolone;
  • odszkodowania za wypadki przy pracy;
  • odszkodowania z umów ubezpieczeń i z tytułu niewykonania umów.

Dochodzone roszczenia odszkodowawcze mogą obejmować:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów;
  • rentę z tytułu utraconej zdolności do pracy;
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb; 
  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej i rentę dla bliskich zmarłego.