Kancelaria Adwokacka
Soboń i Szerląg Spółka Partnerska

Specjalizacje

Sprawy pracownicze

Adwokaci kancelarii mogą reprezentować zarówno pracowników, jak też pracodawców. Naszych klientów reprezentujemy m.in. w sprawach:

  • dotyczących stosunku pracy - prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi;
  • odszkodowań za wypadki przy pracy – kompleksowe prowadzenie postępowań odszkodowawczych, zarówno na etapie przedsądowym, jak też przed sądami wszystkich instancji;
  • sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - o rentę, emeryturę, wysokość należnych składek.

Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowywania i opiniowania umów o pracę, jak też dotyczących wszystkich pozostałych form zatrudnienia, w tym członków zarządów spółek i innych podmiotów.